O weryfikacji tożsamości

Firma TONIO prowadzi elektroniczna weryfikację tożsamości swoich klientow. Klient nie jest obowiazany generalnie do przesylania kopii dokumentow tozsamosci nie mniej jednak w przypadkach określonych ponizej czyli :


 • w przypadku, gdy suma przekazów przekracza równowartość 1000 euro (tj.ok.850 GBP) lub gdy dane ,ktore przekazał klient podczas rejestracji nie pozwalają na elektroniczna weryfikacje tożsamości klient zobowiązany będzie aby dostarczyć:
 • 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość ze zdjęciem i widoczną datą ważności
  (do wyboru:)

  2. Dokumenty potwierdzające  adres zamieszkania nadawcy przelewu
  (do wyboru:)

  W przypadku klientów zamieszkałych w Polsce, przesyłających pieniądze do UK potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów
  Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące .

  Oba dokumenty powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
  Dokumenty może potwierdzić: pracownik poczty, pracownik banku, księgowy, prawnik , ksiądz, konsul, lekarz rodzinny, pracodawca (z pieczątką).
  Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) klient może przesłać dokumenty mailowo na adres: tonioprzelewy@gmail.com

  Gdzie wysłać dokumenty?

  Na e-mail tonioprzelewy@gmail.com lub pocztą na adres: SUITE 3G & 3H DOCKLANDS BUSINESS CENTRE 10-16 TILLER ROAD LONDON E14 8PX.

  Dlaczego trzeba wysłać dokumenty?

  Weryfikacja tożsamości jest obowiązkiem prawnym dla firm zajmujących się przekazami pieniężnymi,określonym w niżej wymienionych aktach prawnych:

  Niektóre przepisy prawa, które obowiązują firmy świadczące usługi przekazów pieniężnych

  Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii:

  The Payment Services Regulations 2009

  The Money Laundering Regulations 2007

  Data Protection Act 1998

  Przepisy obowiązujące w Polsce:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.

  W przypadku przekazów powyżej 6000 GBP (lub ich sumy w okresie ostatnich 3 miesięcy) wymagane będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia pieniędzy