POLITYKA PRYWATNOŚCI

W przeciwienstwie do wielu firm : informacje dotyczące płatności kartami (dane karty) nie sa zapisywane na naszym serwerze W momencie płatności zostają Państwo przeniesieni z naszej strony internetowej do API Barclaycards (lub innego renomowanego dostawcy usług płatniczych). Informacje o Państwa karcie debetowej są przechowywane przez Barclaycards.

Nie przechowujemy wszystkich informacji o płatnościach, abyśmy mogli je chronić poprzez:

  • uniemożliwienie powielania transakcji bez nowych instrukcji od użytkownika
  • uniemożliwienie innej osobie trzeciej przeprowadzenia transakcji bez zgody właściciela

poniżej szczegolowe zasady polityki prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TONIO

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady, według których TONIO zbiera, analizuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Data ostatniej weryfikacji: 25-05-2018

Kto zbiera i przetwarza dane osobowe?

TONIO Limited, jako właściciel strony internetowej www.tonio.co.uk, www.przelewy24.co.uk oraz www.przelewy365.com jest firmą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników. Na podstawie Data Protection Act z 1998 firma jest zarejestrowana jako data controller pod numerem Z2965744

Rodzaj i sposob zbierania danych ?

TONIO zbiera dane o swoich użytkownikach tylko w procesie rejestracji uzytkownika oraz w procesie skladania zlecen przekazow pienieznych

Dane osobowe mogą być gromadzone w różny sposób. Część z nich użytkownik przekazuje do TONIO sam, a część jest zbieranych od użytkownika lub z innych źródeł przez TONIO.

Dane przekazywane przez klienta?

Klient sam przekazuje informacje o sobie, wtedy kiedy: rejestruje się w celu skorzystania z usług TONIO (na stronie internetowej lub u agenta), wypełnia formularz zlecenia przelewu (na stronie internetowej, za pomocą aplikacji mobilnej lub w punkcie agenturalnym), uzupełnia lub zmienia swoje dane osobowe w profilu klienta w Serwisie TONIO, kontaktuje się z firmą (telefonicznie, mailowo, poprzez czat lub formularz kontaktowy) lub gdy to firma kontaktuje się z klientem.

TONIO zbiera dane zarówno o nadawcy przelewu jak i o jego odbiorcy (rodzaj danych odbiorcy, jakie są pozyskiwane, zależą od rodzaju usługi, z której korzysta dany użytkownik).

Jakie dane użytkownik przekazuje TONIO?

Dane przekazane przez użytkownika, które TONIO zbiera, gromadzi i przetwarza to:

●dane identyfikujące i teleadresowe – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.

●dokumenty potwierdzające dane użytkownika – skany lub kserokopie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz dokumentów potwierdzających adres zamieszkania (np. wyciąg bankowy, rachunek za media itp.),

●dane o transakcjach użytkownika – pełna historia transakcji – ich daty, rodzaje, kwoty, wybrane metody płatności, dane odbiorców, cel ich wykonywania oraz ewentualnie tytuły przelewów wpisane przez użytkownika,

●dane finansowe – informacje o numerach rachunków bankowych użytkownika,

● inne dane, np. nagrania rozmów telefonicznych, czy historia kontaktów klienta z firmą.

Jakie dane TONIO zbiera od użytkownika?

Kiedy użytkownik korzysta ze stron internetowychTONIO : www.tonio.co.uk,przelewy365.com,przelewy24.co.uk automatycznie zbierane są informacje związane z jego aktywnością w tych miejscach.
Są to:
adres IP, lokalizacja, dane urządzenia, z którego korzysta użytkownik, dane przeglądarki internetowej, a także dane związane treścią, którą wyświetla oraz dane sesji internetowych. Możemy także zbierać informacje i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML oraz pamięci podręczne aplikacji. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej, do poprawnego wyświetlania jej treści oraz do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Mogą też być wykorzystywane w procedurach bezpieczeństwa.

Dane gromadzone z innych źródeł

TONIO może również pozyskiwać dane o użytkowniku z innych źródeł, np. od dostawców różnych usług, z którymi firma współpracuje, jako wynik przeprowadzanej weryfikacji tożsamości użytkownika lub z innych źródeł – w ramach wybranych przez użytkownika usług TONIO.

Ciasteczka

TONIO korzysta z „ciasteczek”, co jest powszechnie stosowaną praktyką. W celu zapoznania się ze szczegółami, zobacz naszą Politykę ciasteczek.

W jaki sposób TONIO korzysta z danych?

TONIO wykorzystuje dane swoich użytkowników do prowadzenia działalności operacyjnej, czyli do: realizowania transferów pieniężnych, komunikowania się ze swoimi użytkownikami, administrowania, ulepszania i personalizowania swojego Serwisu, a także do tworzenia wszelkiego rodzaju analiz i zestawień statystycznych.

Dane użytkowników są też wykorzystywane w celu osiągniecia przez TONIO zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości klientów oraz agentów, udostępniania informacji na wezwanie odpowiednich służb i instytucji np. w sytuacji toczących się dochodzeń oraz na potrzeby wykrywania i zapobiegania próbom wyłudzeń lub prowadzenia nielegalnych działań za pośrednictwem Serwisu.

TONIO może również wykorzystywać zebrane dane do informowania swoich użytkowników o wszelkich ofertach, które zostały przygotowane przez firmę lub jej partnerów, a także do mierzenia efektywności działań marketingowych.

W inny sposób, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, lub jeżeli działanie jest zgodne z obowiązującym prawem.

TONIO może również łączyć dane zebrane o użytkownikach na swojej stronie z danymi uzyskanymi z innych źródeł i korzystać z nich w sposób opisany powyżej.

W jakich sytuacjach możemy udostępnić dane i komu?

TONIO może udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w następujących sytuacjach:

●w celu realizacji postanowień regulaminu usług TONIO lub w przypadku zabezpieczenia praw, własności oraz bezpieczeństwa firmy lub usług świadczonych przez TONIO,

●w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i prawnych,

● w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności TONIO lub jakiejkolwiek jej części,

●w przypadku kiedy realizacja usług TONIO jest dokonywana we współpracy z innymi dostawcami,

●w przypadku zwrócenia się odpowiednich władz, służb czy instytucji do TONIO o udostępnienie danych użytkowników w toku prowadzonych dochodzeń lub postępowań. TONIO zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich agencji lub wymiany informacji z odpowiednimi firmami przypadków, które według nas mogą świadczyć o nielegalnej aktywności prowadzonej w naszym Serwisie lub o próbie wyłudzeń,

●na potrzeby realizowania umów zawartych przez TONIO z innymi firmami, świadczącymi usługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów biznesowych (np. administracja, marketing, wsparcie IT) – jedynie w zakresie potrzebnym do wykonania powierzonych usług.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Prawa użytkownika

TONIO nie będzie wykorzystywał danych osobowych użytkowników w inny sposób niż określony w tej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od TONIO lub tę zgodę wycofać.

Korzystając z Serwisu TONIO użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z TONIO w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej. Jednakże, po wycofaniu zgody przez użytkownika, TONIO może nie być w stanie dłużej świadczyć swoich usług tej osobie.

Może też się okazać, że użytkownik nie będzie w stanie wycofać zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sytuacji, kiedy przepisy prawne stanowią inaczej, np. w przypadku przechowywania danych transakcji.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże TONIO dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do TONIO.

Prawo dostępu do danych i aktualność danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w dane przechowywane przez TONIO na jego temat. Należy mieć na uwadze, że tego typu prośby mogą wiązać się z uiszczeniem opłaty administracyjnej.

Aby uaktualnić swoje dane, użytkownik może skontaktować się z nami (info@tonio.co.uk) lub dokonać tego samodzielnie, logując się do naszego serwisu i korzystając z zakładki pozwalającej na edycję danych.

Zmiany w Polityce Prywatności

TONIO zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w każdym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, z informacją o dacie wprowadzenia zmian. W szczególnych przypadkach informacje o zmianach zapisów Polityki Prywatności mogą być przekazywane użytkownikom w formie korespondencji e-mail. Prosimy zatem o jak najczęstsze odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z najnowszymi wersjami niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań odnośnie Polityki Prywatności TONIO prosimy o kontakt z nami.info@tonio.co.uk

Polityka Cookies

Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisane na twoim komputerze przez naszą stronę. Są wykorzystywane, aby strona działała poprawnie oraz do analizy statystyk przekazywanych właścicielowi strony.

Poniższalista przedstawia cookies, które wykorzystujemy i w jakim celu.

Ustawienia Cookies
nazwa: P24Cookies
Opis: Cookie wykorzystywane do zapamiętania zgody na zapisywanie cookies. Domyślną wartością jest „True”.

ID Sesji
nazwa: PHPSESSID
Opis: Wykorzystywane do utrzyma sesji między urządzeniem telekomunikacyjnym odwiedzającego a serwerem. Zawiera ID sesji w postaci klucza składającego się z znaków alfanumerycznych. Bez tego cookie korzystanie z serwisu nie będzie możliwe.

Google Analytics
nazwa: _utma, _utmb, _utmc, _utmz
Opis: Te ciasteczka wykorzystywane są do zbierania informacji o odwiedzających witrynę. Wszystkie dane zbierane są anonimowo i nie mają powiązania z danymi wprowadzanymi w formularzu. Zbierane dane to między innymi ilość odwiedzin, czas trwania odwiedzin i kraj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do strony: google.com/analytics/learn/privacy.html

Google Adwords
nazwa: id
opis: Plik cookie wykorzystywany do przechowywania informacji o reklamach Google.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookies dla tej witryny

Wyłączenie przechowywania plików cookies spowoduje, że używanie serwisu będzie niemożliwe. Jeśli nadal chcesz to zrobić, przejdź do zakładki pomoc w twojej przeglądarce i zmień ustawienia cookies dla tej domeny.Jeśli chcesz zmienić ustawienia plików cookies dla tej witryny